Formularz umowy abonenckiej

Wypełnij poniższe pola

Z uwagi na pandemię umożliwiliśmy wygenerowanie umowy w sposób bardzo prosty i intuicyjny tak aby ograniczyć jakikolwiek kontakt z innymi osobami.Prosimy o sprawdzenie wszystkich wypełnionych pól, ponieważ wprowadzenie zmian w wygenerowanej umowie będzie wymagało podpisania aneksu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 577 644 799

Umowa na:
Adres instalacji/miejsca korzystania z usług
Parametry łącza internetowego
Pakiet Pobieranie Wysyłanie Kwota netto Kwota brutto
T100 100Mbps 10Mbps 40,57 zł 49,90 zł
T300 300Mbps 30Mbps 48,70 zł 59,90 zł
T600 600Mbps 60Mbps 60,89 zł 74,90 zł
T900 900Mbps 90Mbps 73,09 zł 89,90 zł
Usługi dodatkowe
Nazwa Kwota netto Kwota brutto
wynajem końcówki ONT (1x GB) 0,08 zł 0,10 zł
wynajem routera standard (otrzymany przy instalacji) 0,08 zł 0,10 zł
wynajem routera profesjonalnego zostanie wymieniony w ciągu 14 dni
(wifi dwuzakresowe 2.4/5 GHz AC, 4x GE, 1x RJ11, 2x USB)
8,13 zł 10,00 zł
opłata za utrzymanie linii (obowiązkowa) 10,00 zł 12,30 zł
opłata za publiczny adres IP 25,00 zł 30,75 zł
opłata za żądanie miesięcznego wysyłania faktury w wersji papierowej 8,13 zł 10,00 zł
Całkowita kwota brutto za usługi, płatna miesięcznie na indywidualny nr rachunku

Oś Priorytetowa: Powszechny dostęp do szybkiego internetu "Działanie: 1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Nr umowy: POPC.01.01.00-32-0238/16 Tytuł projektu: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej w gminie Deszczno, Gorzów Wielkopolski, Santok - obszar nr POPC01_080054"

Oś Priorytetowa: Powszechny dostęp do szybkiego internetu "Działanie: 1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Nr umowy: POPC.01.01.00-32-0237/16 Tytuł projektu: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej w gminie Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa i Lubiszyn - obszar nr POPC01_080051".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

VB Media © 2014 - 2020 VBmedia.pl | All rights reserved.